Our Manufacturing Process

Grafik Tasarım

Grafik tasarım ekibimiz sahip olduğu bilgi ve tecrübeyle müşterilerimizin tasarımlarının baskı öncesi düzenleme ve renk ayrımlarını yapar. Takiben Müşteri Temsilcilerimiz düzenleme ve renk ayrımı yapılmış çalışmanın onayı için müşterilerimizden öncelikle yerleşim ardından da ihtiyaca göre kromolin onayı alır.

https://eskaambalaj.com/wp-content/uploads/2021/07/siliderler_slider-kopya-768x432.jpg
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Baskı

Müşterilerimizin onayladığı tasarımların baskı gereksinimlerini yüksek kalite ile karşılamak için 2 tip baskı tekniği ile kullanmaktayız.

A. Flekso Baskı

Flekso baskı tekniğinde özetle; fotopolimer klişeler kalıp silindirine (kazan) çift taraflı bant marifetiyle monte edilir. Aniloks (tramlı) merdaneler mürekkebi fotopolimer klişeye aktararak görselin baskı malzemesine transferini sağlar. Flekso baskı tekniğinde özellikle son 10 yıldır yakalanan gelişimle birlikte birçok tasarımı rotogravür baskıya nazaran daha uygun maliyetlerle basmak mümkün hale gelmiştir.

B. Rotogravür Baskı

En zorlu tasarımların yüksek kalitede basılabildiği rotogravür baskı tekniği bilinen en eski endüstriyel baskı tekniğidir. Özetle; özel tekniklerle basılacak tasarıma uygun şekilde işlenerek ‘’oyulmuş’’ silindirler vasıtasıyla mürekkebin baskı malzemesine transferidir. Çok yüksek baskı kalitesinin yanında, baskı esnasında malzemenin ters çevrilmesi ile tasarıma uygun parsiyel mat lak, kağıt görünümlü lak ve benzeri uygulamalar ‘’inline’’ olarak yani baskı ile aynı hat üzerinde aynı anda uygulanabilmektedir.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Laminasyon

Laminasyon tutkal, ısı ve basınç marifetiyle film halindeki malzemelerin lamine edilerek tek katman haline getirilmesi olarak özetlenebilir. Müşterilerimizin talep ettiği ambalaj malzemesinin ihtiyaç duyduğu laminasyon tipine göre solvent bazlı, solventsiz ve su bazlı laminasyon çözümlerimiz bulunmaktadır

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Kürlenme Süreci

Lamine edilmiş yarımamülün, laminasyon sürecinde kullanılan tutkalın kimyasal tepkimesini tamamlaması ve işlevini doğru olarak yerine getirebilmesi için dizayn edilmiş, belli bir ısı ve nem standardında odalarda bekletilmesi sürecidir.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Dilimleme

Kürlenme sürecini tamamlamış malzemenin istenen ebat ve çapta hazırlanmasıdır. Ayrıca dilimleme sürecinde lazer perforasyon uygulama imkanımız bulunmaktadır.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Kesim

Üretim sürecinin son aşaması kesimdir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda doypack, flat bottom (box pouch), özel şekilli kesim, quadro (dört tarafı kaynak), sırttan kaynak, iki tarafı kaynak ve üç kenar kaynak seçeneklerimiz bulunmaktadır. Çeşitli özelliklerde tekrar kapanabilir kilit, açma çentiği, askı deliği, el geçme, takviye, mekanik perforasyon ve benzeri fonksiyonları kesim sürecinde ürününüze kazandırmamız imkanlarımız dahilindedir.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Grafik Design

Our highly experienced graphic design team, makes pre-printing editing and color separations regarding our customers’ desires. Subsequently, our Customer Representatives receive approval from our customers for the arrangement and color-separated work, for the placement.

https://eskaambalaj.com/wp-content/uploads/2021/07/siliderler_slider-kopya-768x432.jpg
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Printing

We use 2 types of printing techniques to meet the printing requirements of the designs approved by our customers with highest possible quality.

A. Flexo Printing

In summary, in flexo printing technique; Photopolymer clichés are mounted on the mold cylinder (boiler) with double-sided tape. Anilox (trapped) rollers transfer the ink to the photopolymer plate and transfer the image to the printing material. With the development achieved in the flexo printing technique, especially in the last 10 years, it has become possible to print many designs at more affordable costs than rotogravure printing.

B. Rotogravure Printing

The rotogravure printing technique is the technique that allows the most demanding designs to be printed with high quality. This technique is the oldest known industrial printing technique. In summary; It is the transfer of ink to the printing material by means of “engraved“ cylinders, processed in accordance with the design to be printed with special techniques. In addition to very high printing quality, partial matte lacquer, paper-like lacquer and similar applications suitable for the design can be applied “inline“, which means, on the same line with the printing, by reversing the material itself during printing.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Lamination

Lamination can be summarized as the merger of film materials into a single layer by means of glue, heat and pressure. We have solvent-based, solvent-free and water-based lamination solutions according to the lamination type required by the packaging material requested by our customers.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Curing Process

It is the process of keeping the laminated semi-finished product in rooms at a certain temperature and humidity standard, designed to complete the chemical reaction of the glue used in the lamination process and to perform its function correctly.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Slicing

It is the preparation of the material that has completed the curing process into the size and diameter desired by the customer. In addition, we have the opportunity to apply laser perforation during the slicing process.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Cutting

The final stage of the manufacturing process is cutting. In line with the demands of our customers, we have doypack, flat bottom (box pouch), custom shaped cutting, quadro (four-sided welding), back welding, two-sided welding and three-sided welding options. It is within our possibilities to add functions such as reclosable zip-locks, opening notch, hanger hole, snapping, reinforcement, mechanical perforation and similar functions in various features to your product during the cutting process.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]