Temiz bir ambalaj, hijyenik koşullarda üretilmiş olan ürünün sağlık koşulları açısından sterilitesinin sağlanması için önemlidir. Üretim alanlarının ve çalışanların temizliği ile çalışanların sağlığına dikkat edilmemesi, alet,ekipman ve yüzey temizliğinin yeterince yapılmaması gıda hijyeninin bozulmasına neden olur. Tüm bunlara karşı Eska Plast sektörün öncüsü olarak yasalara uygun ve hijyenik ambalajların üretiminde tüm koşulları yerine getirmektedir.

Firmamız 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik”te yer alan şartlara uygun olarak üretim yapılmaktadır.

Standartların uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için Eska Plast, eğitimli ve tecrübeli ekip ile üretimden tedariğe kadar geçen bütün aşamaları değerlendirmektedir. Hammaddelerin tedarikçiden üretim alanına getirilmesine, üretim sırasında ve ürünün dağıtılmasına kadar her türlü işlem eğitimli personeller tarafından yönetilmektedir.

Personel Eğitimi ve Hijyen Kurallarımız

Personellerin hijyen kurallarına uyması ambalajın hijyeniği yönünden çok önemlidir ve buna karşı bazı tedbirlerimiz bulunmaktadır. Her bir personel işe başlamadan önce hijyen standardı ve uyulması gereken genel kurallarını içeren bir eğitimden geçmektedir. Personellerin bilgilerini güncelleyici eğitimler belirli bir program dahilinde aralıklarla devam ettirilmektedir. Hijyen standartlarının korunması, sürdürülmesi ve yabancı maddelerin ambalajlara bulaşma riskinin azaltılmasında temizlik sistemleri kullanılmaktadır.

Üretim Alanımız

Üretim, depolama, kafeterya ve diğer özel alanlar tamamen ayrı yerlerde olup, düzenli olarak dezenfekte edilip, hijyenikliği; temizlik faaliyetlerinde yetkin ve belgelenmiş firma tarafından sağlanmaktadır.

Tüm gelen hammaddeler incelenerek ve test edilerek kabul edilir. Ardından üretilen ürünlerin depolandığı alandan farklı bir depoya hijyeni tehlikeye düşürmeyecek şekilde yerleştirilmektedir. Bu alanda uygun koşullarda saklanmaktadır.

Her bir bölümün ayrı havalandırma alanları yer almaktadır. Havalandırmalardaki filtreler, kabinler ve basınç odaları etkin bir bakım planı ile kontrol edilerek küf ve bakterilerden korunmaktadır. Ayrıca üretimdeki ve depo alanındaki fanlar, ürünlerin üzerine doğru hava vermeyecek şekilde yerleştirilmiştir.